Bakteri


Bacteria

Bacteria

Bacteria

Bakteri

Bakteri

Bakteri

Bakteri

Bakteri kısımları

1-Tek hücreli prokaryotik mikroorganizmalardır.
2- Bir yaklaşıma göre Arke (arkebakteri) dışında kalan bütün prokaryotlara bakteri denilmektedir.
2- Küçük bir hücreli mikroorganizmadır.