Temel metabolizma

Bazal metabolizma Bazal metabolizma

Hayatın devamı için şart olan asgari metabolizma faaliyeti.