Deniz Dibi Canlıları

Bentos Bentos Bentos

Göl ya da denizin dibi (fauna ve florasına ait ) toprak, kum, taş ve kayalara tutunan canlı toplulukları .