Bileşik Yalancı Şemsiye


Bileşik Yalancı Şemsiye (korimbus)

Korimbus Çiçek durumunda; Tek pedunkuldan çıkan;birinci ve ikinci şemsiye şeklinde
dallanmada, aynı boğuma yakın yerde çıkan dallar farklı uzunlukta ise bu ismi alır