Biyom

Biyom (Hayat Zonu) Biyom (Hayat Zonu)

1-İklim, fiziksel ve biyolojik çevre etmenlerinin karmaşık etkileşimi sonucunda oluşan özgünlüğü
nedeniyle kolayca belirlenen kommüniteleri içeren hayat zonudur. Ör.Kutup,Tundra,Tropikal Ekvator biyomu
2-Yaşam kuşakları. Yeryüzünün geniş alanlarına yayılmış bitki ve hayvanların doğal olarak özellikte olanlarının
bulunduğu yaşama alanları.