Canlı Ağırlığı-biyomas


Biyomas

Biyomas

Belli bir habitatta bulunan organizmaların toplam ağırlığıdır.