Biyosfer-Diri toprak katmanı


Biyosfer

Biyosfer

Biyosfer

Yeryüzünde canlı organizmalar tarafından işgal edilen hava, toprak ve su katlarının tümüdür.