Blastula


Blastula

Blastula

Blastula

Blastula

Blastula

Döllenmiş yumurta hücresinin bölünmesiyle oluşan ortası sıvı ile dolu bir hücre tabakasından ibaret küresel yapı