Brakte topluluğu


Brakte topluluğu (involukrum)

Brakte;Tek çiçek sapının kaidesinden çıkan yada kaidenin gövdeye bağlandığı yerden çıkan yaprakçıktır.