Brucella melitensis


Brucella melitensis

Bruselloz da dahil olmak üzere çeşitli hastalıklara yol açan bakteri.