Camp test


Camp test

Christie, Atkins, and Munch-Peterseon adlı araştırıcıların isimlerinin ilk harflerinden oluşan bir test.
Mikrobiyolojide farklı uygulamalarda kullanılır. Listeria monocytogenes 'in tanımlanma örneği için .