Çekinik gen


Çekinik (resesif) gen

Çekinik (resesif)gen

Çekinik(resesif) gen

Çekinik (resesif) gen

Bir homolog kromozom takımının her iki üyesi tarafından taşınmadıkça fenotipite etkisini göteremeyen genlerdir.
Yani etkisini yalnız homozigot durumda olunca( her iki krmozomdada bulunuca/çift-doz da) gösteren genlerdir.