Cotyledon


Cotyledon

1-Bir bitkide embriyonun çenek yaprağı.
2-Çenek yaprak.