DNA


DNA

DNA

DNA

DNA

DNA

DNA
RNA

DNA

DNA

DNA

DNA

DNA

DNA

DNA

DNA

DNA

1.DNA hücrenin yönetim merkezi ve beyni durumundadır. 2.m RNA ve t RNA nın sentez kısmıdır.3. Hem canlının kalıtsal materyalini taşır hem de içinde bulunduğu hücrenin ihtiyaçlarını direkt ve indirekt yoldan emreder.4.Kromozomlarda bulunur ve nükleotidlerindeki özel dizilerde kodlanan genetik bilgi içerir.