DPN


DPN

Hidrojen taşıyıcı.Aynı zamanda NAD (Nikotin Adenin Dinükleotid) de denir.
Birçok reaksiyonda bir hidrojen alıcısı ya da vericisi olarak iş gören bir koenzim.