Dairesel dizilişli yaprak


Dairesel dizilişli yaprak

Bir düzlemde ikiden fazla yaprağın çıkmasıdır.