Delaminasyon


Delaminasyon

Blastodermin embriyonik gelişimi sırasında, üstte ektoderm ve altta endoderme ayrılması.