Depo kök


Depo kök

Birçok bitkide besin maddelerinin depo edildiği köktür.