Difüzyon


Diffusion

Diffusion

Diffusion

1-Maddelerin çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama doğru geçişidir.
2- Moleküllerin kinetik enerjileri nedeniyle çok yoğun bir bölgeden az yoğun bir bölgeye hareketleridir.
3-Molekül ya da iyonların, çok yoğun oldukları bir ortamdan, daha az yoğunlukta bulundukları bir ortama doğru yaptıkları geçiş hareketidir.
4- Moleküllerin hareket enerjileriyle çok yoğun ortamdan az yoğun ortama hareket etmesidir.