Dikotiledon


Dikotiledon

Dikotiledon

1-İki kotiledona (çenek yaprak) sahip bitki.
2-Embriyosunda iki çenek yaprağı bulunan bitki.