Dikotomik dallanma


Dikotomik dallanma

Bir ana daldan veya damardan sürekli iki eşit yan dala veya damara ayrılmasıdır.