Dil


Dil epiteli kazıntı

Dil

Dil

Dil

Dil

Dil

İnsanda tat alan duyu organı dildir.Konuşmaya, yutmaya yardımcı olur.