Dioik


Dioik

Dioik

1-İki evcikli; bir birey üzerinde dişi, bir başkası üzerinde erkek çiçekleri bulunan bitki türleri.
2- Vücudunda dişi veya erkek üreme organlarından sadece birini bulunduran canlı, ayrı eşeyli.