Diploit


Diploit

Diploit

Diploit

1-2n kromozom takımı taşıyan hücreye denir.
2- Birbirinin aynısı halindeki çift kromozom setine sahip olan organizma ya da hücre.
3- Gametlerde bulunan iki takım kromozom sayısı, iki takım kromozoma sahip hücre ya da organizma.