DNA


DNA

DNA

DNA

Çift zincirli Yönetici molekül.Kromozomlarda ve nükleotitlerinde bulunur