Ekdizon


Ekdizon

Ekdizon

Ekdizon

Artropodlarda deri değişimini sağlayan hormon.