Ekdizon


Ekdizon

Deri değişim hormonu. Artropodlarda deri değişimini sağlayan hormondur.