Ekoloji


Ekoloji

Ekoloji

Ekoloji

1-Organizmaların birbirleri, fiziksel ve biyotik çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.
2-Canlıların birbirlriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı.
3-Organizmalarla çevrelerini ve bu iki varlık arasındaki karşılıklı ilişkileri araştıran bilim dalı. Doğanın yapısını ve işlevini araştıran bilim dalı.