Eleagnus kalkan tüy


Eleagnus kalkan tüy

Tek hücreli tüyler değişik doğrultularda bölünerek çok hücreli tüylerin meydana gelmesine neden olur.Bazen dallı bazen de dalsız olabilir.Dallı olanlara yıldız ya da kalkan tüyleri denir.