Elektron Taşıyıcı Sistem


Elektron Taşıyıcı Sistem

Elektron transferi yoluyla ATP enerjisi elde etmemizi sağlayan enzim sistemine ETS denir.Mitokondri,Kloroplast ve Mezozomda bulunur.