Emülsiyon


Emülsiyon

Emülsiyon

Emülsiyon

Başka bir sıvı fazda dağılan bir sıvı faz içindeki kolloid.