EndodermEndoderm

Endoderm

1-Archenteronu çevreleyen gastrulanın en iç tabakası olup, sindirim sistemini ve bu sisteme ait organları oluşturur.
2-Embriyo gelişimi sırasında meydana gelen iç tabaka.
3-Embriyo gelişimi sırasında oluşan 3 tabakadan, en içte olanı, iç deri.