Endokarp, Ekzokarp


Endokarp, Ekzokarp

Endokarp (İç kabuk): Perikarpın iç tabakasıdır.Tek tabakalı olup, tipik olarak karpelin iç epidermisine karşılıktır.
Ekzokarp (Dış kabuk): Perikarp ın dış tabakasıdır.Tek tabakalı olup ovaryumun dış epidermisinden türemiştir.