Endospor


Endospor

1.Bakteri hücresi içinde oluşturulan, yüksek veya düşük sıcaklık, kimyasallar, radyasyon vb. olumsuz dış koşullara dirençli yapı. 2.Bakterilerin canlılığını garanti altına alan spor. Üreme görevi yoktur.