Endosperm


Endosperm

Endosperm

Endosperm

1-Tohumlu bitkilerde gelişen embriyoyu besleyen ve saran dişi gametofitin besi dokusu. Gymnospermlerde haploid, Angiospermlerde triploittir.
2- 3n kromozomlu besi doku. .