Epikotil


Epikotil

Bitki embriyosu yada fidede kotiledonların bağlanma yerinin üstünde kalan eksen kısmı.