Farinks


Farinks

Farinks

Farinks

1-Yutak. Sindirim sisteminin solungaç keseleri ya da yarıklarını meydana getiren bölümü. İleri
omurgalılarda farinks, ön tarafta ağız ve burun boşluğu ile, arka tarafta özofagus ve gırtlakla birleşir.
2-Ağız ve burun boşluklarıyla, gırtlak ve yemek borusu arasındaki boşluk, yutak.