Fikoeritrin


Fikoeritrin

Fikoeritrin

Fikoeritrin

Kırmızı alglerde bulunan kırmızı renkli kromoprotein.