Fikosiyanin


Fikosiyanin

Fikosiyanin

Fikosiyanin

Fikosiyanin

Mavi-yeşil alglerde bulunan mavi renkli kromoprotein.