Flagellat


Flagellat

Flagellat

Flagellat

Bir ya da daha fazla sayıda ince kamçı gibi organı bulunan ve bu organlarla aktif hareket edebilen mikroorganizmalardır.