Fotosentez


Fotosentez

Fotosentez

Fotosentez

Fotosentez

1-Işık enerjisi kullanarak;karbon dioksitten, karbohidratların sentezi.
2-Bitki hücrelerinde klorofil tarafından tutulan ışınım enerjisinin kullanılmasıyla su ve karbondioksitten karbonhidratların sentezlenmesi olayıdır.
3-Klorofil taşıyan hücrelerde görülen, ışık enerjisinin kullanılmasıyla su ve karbondioksitten organik madde sentezlenmesiyle sonuçlanan tepkimeler zinciri.
4-Yeşil bitkilerin, güneş enerjisi ve klorofil pigmenti yardımıyla CO2 ve H2O'dan besin maddelerini üretmesidir.
5-Klorofil molekülleri aracılığı ile;ışık enerjisi ile suyun hidroliz edilerek elde edilen moleküllerin akseptörler ve enzimler araclığı ile havadaki CO2'in de tepkimeye/lere katılımını sağlayıp karbonhidrat ve diğer organik moleküllerin oluşumunu sağlamaktır.
                                                                                 ENZİM+KLOROFİL +E.T.S+ IŞIK                            
                                                      H2O+CO2  C6H12O6 +O2