Folikül


Folikül

1-Memeli ovaryumunda olgunlaşmış yumurtayı taşıyan küçük bir hücre kesesidir.
2-Küçük kese şeklindeki yapıların genel adı.
3-Memelilerde yumurtalıkta bulunan ve olgunlaşmış yumurtayı taşıyan kesecik.