Fosforilasyon


Fosforilasyon

1-Bir fosfatın ADP molekülün katılması-bağlanması-girişi.
2-ATP üretimi.
3- Çeşitli moleküllere fosforun katılımı-bağlanması (fosforlanma).