Fototropizma


Fototropizma

Fototropizma

Fototropizma

1-Organizmanın ışığa karşı büyüme tepkisi.
2-Bitkilerin ışığa doğru gösterdiği yönelme hareketidir.