Fotoperyodizm


Fotoperyodizm

Hayvan ve bitkilerin ışığa ve karanlığa gösterdikleri fizyolojik tepki.