Geciş Formları


Geciş Formları

Canlı grupları arasında (taksonomik kategoriler arasında) evrimsel açıdan kendisinden önceki ve sonraki gruplara ait özellikleri bulunduran henüz özgün bir grubu temsil edecek kadar değişime uğramamış canlı geçiş formlarıdır. Kısaca canlı geçiş formları özgün denebilecek kadar yeterli derecede özelliklere sahip değillerdir.Yani bireyler komşu populasyonlar arasındaki özellikler havuzunda özgünlüğünün izolasyon sınırlarını kazanamamışlardır.
Örnek: Kara canlılarının bazılarının su canlılarının değişimiyle oluştuştuğunu ileri süren bilim adamları mevcuttur.