Gemma çanakları

Gemma çanakları
Gemma

Bryofitler’de, çanak şekilli vejetatif tomurcukların eşeysiz olarak tam bir bitki haline gelmesidir.
Örnek: Hepaticea üyelerinde gametofit bireyler üzerinde gemma çanakları oluşmuştur