Glikoliz


Glikoliz

Glikoliz

Glikoliz

Hücresel solunumda şekerlerin daha basit bileşiklere (pürivik asite) metabolik dönüşümüdür.
Bu dönüşüm sonucu ATP sentezlenir ve tüm canlılarda ortaktır.
Örnek: Basit bir şeker (veya monosakkarit) olan Glikoz yaşam için oldukça önemlidir.