Etli Gövde


Etli Gövde ve Diken Yaprak

Kurak ortamda yetişen bitkilerden bazılarının gövdeleri yuvarlak, yumurtamsı ve silindirik şekiller alarak bol miktarda su depo eder.
Kaktüsgiller ve bazı Sütleğengiller türlerinde görülür. Bu tip bitkilerin yaprakları genellikle ortama uyum nedeniyle körelmiş diken şeklini almıştır.