Gövde soğanlı


Gövde Soğanlı
Rasemoz Çiçek Durumu

Toprak altında gelişen, çok kısalmış ve tabla adı verilen gövdenin etrafında dizilmiş pul denen etli yapraklarla
örtülmüş, tepe tomurcuğu taşıyan bir gövde tipidir.Aynı zamanda yaprak metamorfozu da gösterir.
Örnek cümle: Şifalı bitkilerin soğanı özel bir uçucu madde içermektedir.